Jeg er underviser

Når det i en undervisning skal brukes personopplysninger, helseopplysninger eller andre særlige kategorier av personopplysninger (sensitive personopplysninger), må du som underviser være klar over at det stilles en rekke krav knyttet til personvern.

Hvilket ansvar har undervisere for personvernet i undervisning? 

Undervisere har ansvar for ivaretakelsen av personvernet studentene som deltar i undervisningen, og eventuelt personvernet til de det undervises om.

Undervisere sitt ansvar omfatter følgende oppgaver:

Ta kontakt hvis du har spørsmål.

Publisert 20. apr. 2020 14:38 - Sist endret 20. apr. 2020 14:38