English version of this page

Personvernombud

Hva er et personvernombud?

Personvernombudet skal bidra til at UiO ivaretar personverninteressene til ansatte, studenter, gjesteforskere, gjester og respondenter eller informanter i forskningsprosjekter.

Personvernombudet er kontaktpunkt for enkeltpersoner som har spørsmål om UiOs behandling av deres personopplysninger og om hvordan de kan få oppfylt sine rettigheter etter personvernregelverket. 

Kontakt

Personvernombudet ved UiO er Maren Magnus Voll. Personvernombudet kan nås via e-post: personvernombud@uio.no

NB! Ikke legg ved sensitiv informasjon i e-post. Dersom du skal sende sensitiv informasjon, gjør det via sikkert Nettskjema. Sikkert Nettskjema sikrer at det du sender blir kryptert og at det kun er personvernombudet som kan se innholdet. 

Dersom du vil kryptere innholdet selv, benytt personvernombudets offentlige PGP-nøkkel.