English version of this page

Personvernombud

Hva er et personvernombud?

Personvernombudet skal bidra til at UiO ivaretar personverninteressene til ansatte, studenter, gjesteforskere, gjester og respondenter eller informanter i forskningsprosjekter.

Personvernombudet er kontaktpunkt for enkeltpersoner som har spørsmål om UiOs behandling av deres personopplysninger og om hvordan de kan få oppfylt sine rettigheter etter personvernregelverket. 

Kontakt

Personvernombudet ved UiO er Roger Markgraf-Bye. Personvernombudet kan nås via e-post: personvernombud@uio.no

NB! Ikke legg ved sensitiv informasjon i e-post. Dersom du trenger å sende sensitiv informasjon, ta kontakt på e-post for å få instruksjoner om hvordan det kan sendes inn.