English version of this page

Møbler og inventar

Møbler, inventar og brukerutstyr

Enhetene har ansvar for å kjøpe møbler og inventar. Eiendomsavdelingen utbedrer mindre skader som ikke krever spesialkompetanse, utstyr eller reservedeler fra leverandør.

Gjenbruk av møbler

Eiendomsavdelingen har samlet alle møbler som kan gjenbrukes på ett sted. 

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.