IT-tjenester ved NHM

IT-relaterte henvendelser

Vennligst sendt oss en e-post adressert til drift@nhm.uio.no med  kortfattet beskrivelse.

Hvis henvendelsen gjelder en maskin - vennligst oppgi maskinnavnet.

Feilmelding av IT-problemer

Feilmelding kan også sendes inn via vår veiviser (skjema).

Lokal-IT ved NHM

Supportadresse: drift@nhm.uio.no

IT-ansvarlig er fysisk tilstede på:

  • Tøyen: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag
  • Økern: Tirsdag

NB! Lokal-IT har hjemmekontor så lenge UiO er stengt.

Vi vil imidlertid ha personnel tilstede hver tirsdag for å installere maskiner.

Maskiner kan leveres i forkant og hentes ferdig installert i etterkant av hver tirsdag.

Leveranse-/hentested: Administrasjonsbrakken, 1. etg. sosialt område innenfor inngangsdør.

Innleverte maskiner merkes godt med navn, e-postadresse og telefonnummer.

Kontortid er kl. 8-15:45 (sommertid kl. 15)

Telefon Tøyen: 22 85 17 73

Vi ber om at alle henvendelser meldes inn via drift@nhm.uio.no for oppfølging også utover fysisk tilstedeværelse.

Kontorplass IT-ansvarlig

Administrasjonsbrakke

Øst for Waldemar C. Brøggers hus (Geologisk museum)

Hvor sitter vi?

  • Gå inn gangen til høyre innenfor døren
  • IT-kontoret er innerst til høyre