IT-tjenester ved NHM

IT-relaterte henvendelser

Vennligst sendt oss en e-post adressert til drift@nhm.uio.no med  kortfattet beskrivelse.

Hvis henvendelsen gjelder en maskin - vennligst oppgi maskinnavnet.

Feilmelding av IT-problemer

Feilmelding kan også sendes inn via vår veiviser (skjema).

Lokal-IT ved NHM

Supportadresse: drift@nhm.uio.no

IT-ansvarlig er fysisk tilstede på:

  • Tøyen: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag
  • Økern: Mandag

Kontortid er kl. 8-15:45 (sommertid kl. 15)

Telefon Tøyen: 22 85 17 73

Vi ber om at alle henvendelser meldes inn via drift@nhm.uio.no for oppfølging også utover fysisk tilstedeværelse.

Kontorplass IT-ansvarlig

Administrasjonsbrakke

Øst for Waldemar C. Brøggers hus (Geologisk museum)

Hvor sitter vi?

  • Gå inn gangen til høyre innenfor døren
  • IT-kontoret er innerst til høyre