IT på Universitetsbiblioteket

Kontaktinformasjon for IT på UB

  • For disse enhetene kontakt ub-it@ub.uio.no:
    Administrasjonen, Samlinger og digitale tjenester,
    HumSam-biblioteket, Bibliotek for medisin og realfag.
  • For Juridisk bibliotek kontakt drift@ub.uio.no.

Hvis du ikke vet hvor spørsmålet ditt hører hjemme kontakt drift@ub.uio.no

IT på UiO

Passord, trådløst nett, telefoni, e-post, kalender, utskrift, programmer, IT-støtte til forskning og undervisning m.m.