Transport i tjenesten for NHM

Biler

  • NHM disponerer 3 biler til bruk i tjeneste og felt. Bilparken er stasjonert i nordenden av Robert Colletts hus (Zoologisk museum).

  • All reservasjon av bilene skal foregå digitalt via kalendersystemet, se veiledning. Nøklene er låst inn i et skap over pakkebordet (bruk portnøkkel). Instruks for bilbruken er utlagt i hvert enkelt kjøretøy. 

  • Bruk av egen bil i tjenesten krever forhåndsgodkjennelse. Refusjonskrav behandles gjennom HR-portalen. Reiser til Økernmagasinet skal fortrinnsvis foregå med offentlig transport (ikke privat bil).

  • Museets biler skal ikke brukes til privat kjøring. Ifølge reglene for bruk av statens motorvogner skal bilene kun nyttes på oppdrag for NHM av personer med ansettelseskontrakt ved NHM. Vi har ikke lov til å leie ut biler til privatpersoner, til ansattes private bruk eller til lag og foreninger

Reisekort

  • Ruter reiskort  til bruk for tjenestereiser innen Oslo er tilgjengelig på Hilde Næss' kontor. Henvendelse: Hilde Næss evt. Elisabeth Aronsen, Maria Adamiec Fidjeland, Cathrine Vollelv i brakka. Taxikort (TaxiCard)
  • NHM disponerer Taxikort til bruk for lokale tjenestereiser blant annet til magasinet på Økern. Henvendelse: Hilde Næss evt. Elisabeth Aronsen, Maria Adamiec Fidjeland, eller Cathrine Vollelv.  Bruk må være avklart med seksjonsleder.
  • Merk: For Taxi- og Ruter-kortene må man signere ut kortet med dato og formål for reise. Det skal også signeres (med dato) for tilbakelevert kort sammen med kvittering for taxitur.
Publisert 10. nov. 2015 07:41 - Sist endret 13. nov. 2018 15:29