Arrangementer

Kommende arrangementer

Tid og sted: 9. feb. 2018 13:00 - 14:00, Foredragssalen, Historisk museum

Velkommen til årets første ordinære allmøte fredag 9. februar!