Aktuelt

Publisert 30. juni 2020 18:35

Covid-19 kastet om på det meste, også OD-nytt. Men nå er vi i gang igjen. Her kommer OD-nytt for juni, hvor du kan lese stort og smått om noe av det som har skjedd på fakultet den siste tiden. 

Bildet kan inneholde: fotografi, begivenhet.
Publisert 19. juni 2020 21:03

En stund så det litt mørkt ut, men vi fikk arrangere vitnemålutdelingen, likevel! Vi fikk gjort stas på studentene, slik vi har tradisjoner for på fakultetet vårt. Det ble en flott markering i Store auditorium med studenter og noen av deres nærmeste tilstede.

 i år presenterte studentene masteroppgavene på Zoom
Publisert 19. juni 2020 10:14

Over to dager ble masteroppgavene presentert digitalt på Zoom for første gang. Gjennomføringen gikk knirkefritt og bedømmelses-komitéen kåret beste masteroppgave og nominerte to masteroppgaver til Studenforskerprisen.

Bilde av bygning
Publisert 9. mai 2020 07:32

Regjeringen ga nye føringer for universitetene i sin pressekonferanse 7. mai, slik at man  kan planlegge for en gradvis gjenåpning av fakultetets bygninger på en trygg og forsvarlig måte. Det betyr imidlertid at ikke alle kan komme tilbake på mandag.

Koronavirus
Publisert 27. mars 2020 14:06

Forskningsrådet øremerket nylig 30 millioner kroner for å finne kunnskap som potensielt kan løse denne pandemien. Det er trist å se at dette utgjør beskjedne 0,1 promille av samfunnstiltakene på 280 milliarder som iverksettes for å redusere skadevirkningene

Mus som forskningsdyr
Publisert 23. mars 2020 11:45

Lactate treatment shows promising therapeutic potential for several neurological diseases, including Alzheimer’s disease. We studied blood lactate dynamics in mice in order to optimize the administration of lactate.

Publisert 10. mars 2020 13:34

Valgprosesser, oppnevning av Erik Saxegaard som visedekan for spesialistutdanningen, samt vedtak om å etablere et ansettelsesråd for vitenskapelige stillinger, var sentrale saker på styremøtet 25. februar.

Publisert 28. feb. 2020 16:07

Her kan du lese stort og smått om OD. Interne og eksterne saker, linker til aktuelle arrangmenter og informasjon til ansatte.

Bildet kan inneholde: væpne, hånd.
Publisert 26. feb. 2020 14:05

Å drive fremtidsrettet klinisk undervisning, er av avgjørende betydning for å sikre at kandidatene som utdannes ved Det odontologiske fakultet er rustet til å møte en virkelighet hvor ny teknologi i stadig større grad vil være definerende for tannlegeyrket.

Bilde av spesialist i kjeveortopedi med munnbind og hansker
Publisert 24. feb. 2020 10:51

Det odontologiske fakultet har nye verneombud for perioden 2020-21. Verneområdene er utvidet fra tre til fire.

Bildet kan inneholde: begivenhet, bord, møte, samtale, rom.
Publisert 19. feb. 2020 10:21

Fredag 14. februar var det ledelsesseminar for alle ledere ved Det odontologiske fakultet. Hensikten med samlingen var å få en felles forståelse av hva som er de største utordringene på fakultetet i dag, og diskutere hvordan vi kan samarbeide på tvers av fakultetsadministrasjonen og det vitenskapelige miljøet for å løse disse utfordringene.

Barn og voksne ser i mikroskop og stiller spørsmål om tenner
Publisert 18. feb. 2020 14:57

Fra 10-13 februar ble årets Life Science-konferanse arrangert. OD bidro på arrangementene «Gutter og livsvitenskap» og «Lysvandring med glimt av livsvitenskap».

Dekan Pål Barkvoll, Det odontologiske fakultet
Publisert 13. feb. 2020 12:49

I overkant av 200 tilhørere hadde meldt seg på arrangementet «Hvordan overleve alderdommen?» i forbindelse med Life Science-konferansen.

Publisert 31. jan. 2020 15:50

Her kan du lese stort og smått om OD. Interne og eksterne saker og linker til aktuelle arrangmenter og informasjon til ansatte.