Inkluderende arbeidsliv i praksis

Tidligere

Tid og sted: 31. aug. 2018 08:3012:00, Loftet, 2. etasje i Professorboligen

Det viktigste IA-arbeidet skjer ute på din arbeidsplass. IA-arbeidet handler både om å utvikle overordnede planer og retningslinjer for arbeidet, og om arbeidsmiljø, nærvær og inkludering i hverdagen.