Kurs for ansatte ved Det juridiske fakultet

Oversikt over kurs administrasjonen arrangerer for fakultetets ansatte. Kursene tilbys enten i regi av fakultetet eller via en ekstern kursholder.

Se også: Kompetanseutviklingsplan for Det juridiske fakultet