TP-kurs

På UiO bruker vi timeplanleggingsverktøyet TP for å legge timeplanene. Les mer om:  TP - Timeplanlegging ved UiO

Det holdes innføringskurs for nye timeplanleggere i forhold til timeplansarbeidet. På våren går kursene i mars, og på høsten går kursene i september. I tillegg til kurs arrangeres det en rekke fakultetsvise arbeidsstuer hvor timeplanleggere kan få hjelp til arbeidet og bruken av TP.

Har du behov for opplæring utover det oppsatte kurstilbudet? Ta kontakt med ditt fakultets timeplanskoordinator.