Kurs i studieadministrative systemer

Kommende 5 dager

02 nov.
Tid og sted: 2. nov. 2020 09:3011:30, Zoom

MN-fakultetet inviterer til arbeidsstue i Leganto. Målgruppen er faglærere som skal lage litteraturliste i Leganto, men kurset er åpent for både faglige og administrativt ansatte. Arbeidsstuen foregår på Zoom.

Flere kommende kurs og arbeidsstuer

Skjermbilde av Leganto-dashbordet
Tid og sted: 4. nov. 2020 13:0015:00, Zoom

Prosjekt digitalt pensumlistesystem inviterer til et kurs om Leganto. Målgruppen er ansatte som lager pensumlister, og kurset er åpent for både faglige og administrativt ansatte.

Tid og sted: 9. nov. 2020 09:3011:30, Zoom

MN-fakultetet inviterer til arbeidsstue i Leganto. Målgruppen er faglærere som skal lage litteraturliste i Leganto, men kurset er åpent for både faglige og administrativt ansatte. Arbeidsstuen foregår på Zoom.

Tid og sted: 12. nov. 2020 12:3014:30, Zoom

MN-fakultetet inviterer til arbeidsstue i Leganto. Målgruppen er faglærere som skal lage litteraturliste i Leganto, men kurset er åpent for både faglige og administrativt ansatte. Arbeidsstuen foregår på Zoom.