Denne emnegruppen er nedlagt

80-gruppe – Fordypning i middelalderens språkog litteratur (80MIDSL)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen er en tverrfaglig fordypningsgruppe i middelalderens språk og litteratur ved Program for vesteuropeiske middelalderstudier. Minst to emner (20 sp) må velges blant emner på 2000/ 3000-nivå.

Emner i emnegruppen

Følgende emner er obligatoriske (Emnene er nedlagt. Ta kontakt med programkonsulenten dersom du ikke har fullført disse emnene):

Velg 50 sp blant følgende emner:

Emner som er lagt ned men kan inngå i 80MIDSL:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • HFB-VMS

Annet