GEO3240 – Seismisk tolkning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Dette emnet gir studentene en introduksjon til tolkning av seismiske refleksjonsdata. Først blir grunnleggende prinsipper og begrensninger ved den seismiske metoden gjennomgått før strukturell og stratigrafisk tolkning blir utført på 2D seismikk. Hoveddelen av emnet fokuserer på 3D seismikk og interaktiv tolkning på arbeidsstasjon, og inkluderer: Introduksjon, strukturell og stratigrafisk tolkning, reservoar identifikasjon og evaluering, horisont- og formasjons-attributter, visualisering. Emnet avsluttes med et prosjektarbeid der et 3D seismisk datasett fra norsk kontinentalsokkel blir analysert og resultatene presentert i en skriftlig rapport.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet vil du kjenne:

 • Grunnleggende prinsipper og praktisk erfaring med 2D/3D seismisk tolkning.
 • Moderne tolknings-teknikker/-verktøy i et interaktivt arbeidstasjonsmiljø.
 • Seismisk uttrykk for ulike strukturelle og stratigrafiske enheter.
 • Rollen til seismiske data i integrert bassenganalyse.
 • Hvordan presentere prosjektarbeid og resultater i en skriflig rapport.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger og seminar i kombinasjon med obligatoriske praktiske øvelser (3-6 timer pr uke). Det vil være prosjektarbeid som avsluttes med en skriftlig prosjektrapport. Prosjektrapporten teller med i sluttkarakter.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Eksamen

 • Obligatoriske øvelser skal være godkjent for at du kan framstille deg til avsluttende skriftlig eksamen.
 • En skriftlig prosjektrapport som teller 40%.
 • Avsluttende skriftlig eksamen som teller 60% (3 timer).
 • Alle deler må være bestått for å bestå emnet.

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Det regnes også som 1 av 3 forsøk på eksamen i dette emnet dersom du tar eksamen i ett eller flere av følgende emner: 

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.  

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. sep. 2020 19:12:47

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk