KJM1140 – Biokjemi 1 for kjemikere

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Hva består kroppen vår av? Hvordan fungerer muskler, immunforsvaret, og til og med pusting, på atomnivå? For å forstå livets kjemi, trenger vi å studere biokjemi.

Emnet gir en teoretisk og praktisk innføring i biokjemi, primært rettet mot kjemistudenter. Sentrale temaer er struktur, funksjon og egenskaper til proteiner, karbohydrater, lipider og nukleinsyrer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • vet du hvordan biologiske systemer er organisert i celler og organeller, og har grunnleggende kunnskap om cellemembraner
 • har du god kunnskap om egenskaper, oppbygging, funksjon og virkemåte for biologiske molekyler som nukleinsyrer, proteiner, karbohydrater og lipider
 • forstår du hvordan enzymer virker som biologiske katalysatorer, basert på grunnleggende organisk og fysikalsk kjemi
 • har du kunnskap om proteinsyntese, biosignalering, sentrale prinsipper for metabolisme, karbohydratkatabolisme og celleånding
 • har du innsikt i eksperimentelle teknikker innen proteinkjemi og karakterisering av biologiske molekyler
 • kan du utføre laboratorieforsøk innen proteinkjemi og enzymkinetikk, bruke enkle statistiske metoder, og vurdere resultatene i form av laboratoriejournal og labrapport

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha fullført laboratoriekurs i enten KJM1101 – Generell kjemi eller KJM1002 – Innføring i kjemi

For å kunne delta på obligatorisk laboratorieundervisning er det et krav at følgende emner må være bestått før første obligatoriske laboratorieundervisning i KJM1140:

Kjemi 2 fra videregående skole.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et semester og undervisning består av:

 • ca. 48 timer aktive forelesninger
 • ca. 25 timer kollokvieøvelser
 • Et obligatorisk laboratoriekurs på 30 timer (fordelt over 6 dager à 5 timer med pre-laber og labrapporter).

Godkjent laboratoriekurs  er en forutsetning for å gå opp til avsluttende eksamen.

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i seks semestre utover det semesteret det ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen.

Du må kunne fremlegge dokumentasjon på at du har bestått HMS-kursene før første våtlab.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning i plenum og på første gruppeundervisning (gjelder også hvis du står på venteliste). Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen/gruppeundervisning starter.

Det er obligatorisk oppmøte til laboratorieundervisningen og fravær må dokumenteres med legeerklæring eller tilsvarende.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer), som teller 100 % ved sensurering. Alternativ kan det være muntlig eksamen hvis det er få studenter som tar emnet.

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: BIOS1130 – Biokjemi I, MBV1050 – Biokjemi I - Biomolekylers struktur og funksjon (nedlagt)

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2022 02:44:25

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår

Emnet har endret undervisning fra høst til vår fra og med 2022

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk