KJM1140 – Biokjemi 1 for kjemikere

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala.

Ved MN er eksamener uten fysisk oppmøte også hovedregelen høsten 2021. Av faglige grunner vil noen emner avholdes med skriftlig skoleeksamen så fremt smittesituasjonen tillater dette.

Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en teoretisk og praktisk innføring i biokjemi, primært rettet mot kjemistudenter. Sentrale temaer er struktur, funksjon og egenskaper til proteiner, karbohydrater, lipider og nukleinsyrer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • vet du hvordan biologiske systemer er organisert i celler og organeller, og har grunnleggende kunnskap om cellemembraner
 • har du god kunnskap om egenskaper, oppbygging, funksjon og virkemåte for biologiske molekyler som nukleinsyrer, proteiner, karbohydrater og lipider
 • forstår du hvordan enzymer virker som biologiske katalysatorer, basert på grunnleggende organisk og fysikalsk kjemi
 • har du kunnskap om proteinsyntese, biosignalering, sentrale prinsipper for metabolisme, karbohydratkatabolisme og celleånding
 • har du innsikt i eksperimentelle teknikker innen proteinkjemi og karakterisering av biologiske molekyler
 • kan du utføre laboratorieforsøk innen proteinkjemi og enzymkinetikk, bruke enkle statistiske metoder, og vurdere resultatene i form av laboratoriejournal og labrapport

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Følgende emner må være bestått før første obligatoriske laboratorieundervisning i KJM1140:

Kjemi 2 fra videregående skole.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av:

 • 52 timer forelesninger (26 timer i plenum og 26 timer gruppeundervisning)
 • 26 timer kollokvieøvelser
 • Et obligatorisk laboratoriekurs på 30 timer (fordelt over 6 dager à 5 timer med pre-laber og labrapporter)

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning i plenum og på første gruppeundervisning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen/laboratoriedagen starter. Deretter er det obligatorisk deltagelse på 30 % av gruppeundervisningen og 30 % av kollokvieøvelsene. Dette emnet har også en obligatorisk poster-presentasjon og et obligatorisk laboratoriekurs.

Følgende obligatoriske aktiviteter må være godkjent før avsluttende eksamen:

 • Oppmøte og deltakelse på 30 % av gruppeforelesninger og 30 % av kollokvieøvelser
 • Poster-presentasjonen
 • Laboratoriekurset

For å få laboratoriekurset godkjent må alle øvelsene være utført og alle pre-laber og labrapporter være godkjent. Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i seks semestre utover det semesteret det ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen.

For å kunne delta på obligatorisk laboratorieundervisning er det et krav at følgende emner må være bestått før første obligatoriske laboratorieundervisning i KJM1140:

Du må fremlegge dokumentasjon på at du har bestått HMS0503 og HMS0505 når du tar det første våtlab.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer), som teller 100 % ved sensurering. Alternativ kan det være muntlig eksamen hvis det er få studenter som tar emnet.

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: BIOS1130 – Biokjemi I, MBV1050 – Biokjemi I - Biomolekylers struktur og funksjon (nedlagt)

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. juli 2021 12:22:29

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk