KJM2601 – Fysikalsk kjemi II - kvantekjemi og spektroskopi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Er fremtidens kjemilaboratorium en datamaskin? Med kvantekjemi kan vi simulere reaksjoner og molekylære strukturer, og få unik innsikt i egenskapene til et molekyl - lenge før vi trenger å fremstille stoffene vi ser på.

Emnet gir en teoretisk og beregningsorientert innføring i grunnleggende kvantemekanikk og den kvantemekaniske beskrivelsen av molekyler, samt de viktigste kvantekjemiske beregningsmetoder. Emnet gir også en innføring i de viktigste spektroskopiske metoder i kjemien.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • kjenner du elementære kvantemekaniske prinsipper
 • kan du løse enkle kvantemekaniske problemer
 • kan du forklare molekylers struktur og kjemisk binding
 • forstår du prinsippene for UV/VIS, IR, MW, Raman, NMR og EPR spektroskopi, samt diffraksjon
 • kan du bruke tetthetsfunksjonalteori og kvantekjemisk programvare til å beregne molekylers elektronstruktur, likevektsgeometri og spektroskopiske konstanter
 • kan du bruke Python til å designe, eksekvere og analysere kvantekjemiske beregninger

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et semester med 7 timer undervisning per uke. Undervisningen består av:

 • 48 timer forelesning
 • 33 timer gruppeundervisning
 • 6 obligatoriske øvelser

6 obligatoriske innleveringer må være godkjent før avsluttende eksamen.

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i seks semestre utover det semesteret det ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning (gjelder også hvis du står på venteliste). Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter.

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer), som teller 100 % ved sensurering.

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM2600 – Fysikalsk kjemi II - kvantekjemi og spektroskopi (videreført)

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator. Kalkulatoren må oppfylle kravene spesifisert av Matematisk institutt .

Kompendium til KJM2601 er eneste trykte hjelpemiddel det er lov å ha med til eksamen. Kompendium kan ikke brukes som hjelpemiddel hvis det er gjort notater i den. (Understrekninger, markeringer, rettinger og små kommentarer til teksten unntatt). Det er studentens eget ansvar å skrive ut kompendium før eksamen - trykt kopi vill ikke bli utlevert.

Det er lov å ha med 4 A4-sider (2 ark hvis skrevet på begge sider) med håndskrevne notater.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. juli 2022 04:23:10

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk