Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

MAT4130 gir dyp kunnskap om teorien bak noen grunnleggende problemstillinger i numerisk analyse som det numeriske egenverdiproblemet, iterativ løsning av ligningssystemer, interpolasjons og kvadraturproblemer og beregning av besteapproksimasjoner.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet har du dyp kunnskap om:

  • Noen konkrete metoder for å beregne egenverdier, iterative metoder for løsning av lineære ligningssystemer, optimeringsproblemer, interpolasjons- og kvadraturmetoder, metoder for beregning av besteapproksimasjoner.
  • Strategier både for å konstruere metoder og verifisere konvergens og konvergensrater for metodene 
  • Den matematiske teorien bak metodene.

Etter å ha fullført emnet behersker du:

  • Effektiv programmering av numeriske metoder.
  • Det å anvende numeriske metoder for å løse praktiske problemer, inkludert god forståelse for feilen i ulike metoder.
  • Det å presentere og kommunisere resultatet av beregninger på en oversiktlig måte. 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelser hver uke hele semesteret.

Eksamen

obligatoriske oppgaver, som må være godkjent før avsluttende eksamen. Avsluttende muntlig eller skriftlig eksamen teller 100 % ved karaktersettingen.

Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2019

Eksamen

Vår 2019

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)