Emner innen spesialpedagogikk

Viser 1–25 av 25 emner
Emne Studiepoeng
SNE3110 – Education for All (10 studiepoeng) 10
SNE3120 – Towards Inclusive Education (10 studiepoeng) 10
SNE3130 – Historical and Sociocultural Perspectives on Learning and Development (10 studiepoeng) 10
SNE3200 – Education for Learners with Special Needs (20 studiepoeng) 20
SNE3310 – Counselling and innovation (10 studiepoeng) 10
SNE4110 – Education for All (10 studiepoeng) 10
SNE4120 – Towards Inclusive Education (10 studiepoeng) 10
SNE4130 – Historical and Sociocultural Perspectives on Learning and Development (10 studiepoeng) 10
SNE4200 – Education for Learners with Special Needs (20 studiepoeng) 20
SNE4231 – Research Methodology (20 studiepoeng) 20
SNE4310 – Counselling and Innovation (10 studiepoeng) 10
SPED1010 – Spesialpedagogikk: Sosialisering, kommunikasjon og språk (20 studiepoeng) 20
SPED2020 – Didaktikk og spesialpedagogisk virksomhet - del 2 (10 studiepoeng) 10
SPED3000 – Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv (60 studiepoeng) 60
SPED3004 – Forskningsmetode og årsenhetsoppgave (15 studiepoeng) 15
SPED3100 – Spesifikke lærevansker knyttet til språk og kognisjon (15 studiepoeng) 15
SPED3200 – Generelle lærevansker, gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og sammensatte lærevansker (15 studiepoeng) 15
SPED3300 – Psykososiale vansker og personlighetsutvikling (15 studiepoeng) 15
SPED3400 – Minoritets- og migrasjonsrelaterte lærevansker (15 studiepoeng) 15
SPED4001 – Spesialpedagogisk rådgivning, innovasjon og utredningsarbeid, med kartleggingskompetanse (20 studiepoeng) 20
SPED4100 – Audiopedagogikk - Hørsel, språk og kommunikasjon (40 studiepoeng) 40
SPED4200 – Fordypning i logopedi (40 studiepoeng) 40
SPED4300 – Fordypning i psykososiale vansker (40 studiepoeng) 40
SPED4400 – Fordypning i spesifikke lærevansker (40 studiepoeng) 40
SPED4600 – Fordypning i utviklingshemming (40 studiepoeng) 40