Alle IT-tjenester (tjenestekatalog)

Viser 1–24 av 24 IT-tjenester
 • Captura

 • Databaser – drift av databaser

 • Datasync

 • eValg – elektronisk stemmegivning

 • Fastnettet – kablet nett på UiO

 • Feide – Felles Elektronisk IDEntitet, sikker identifisering i utdanningssektoren

 • Fritekstsøk på UiOs nettsider

 • Integrasjonsarkitektur

 • Lagringshotell

 • Microsoft Teams – chat, videomøter og samarbeid for alle på UiO

 • MOOC – online-kurs for alle

 • Nettskjema

 • NVivo

 • Passordtjenester – endre og hente passord og brukernavn

 • SMS-tjenesten

 • Tilgang til Windows-server med programvare for kvalitativ metode

 • Tjenester for Sensitive Data (TSD)

 • Trådløst nett på UiO – Wi-Fi, eduroam

 • UH-IaaS – Infrastructure as a Service

 • UiO Programkiosk

 • Utskrift ved UiO

 • Video i forskning

 • Vortex – nettpublisering for universiteter og høgskoler

 • WebID – innlogging og tilgang for eksterne brukere