Arbeidsplikt ved ILS

Arbeidsplaner

Alle ansatte har en arbeidsplan. Denne er fordelt mellom forskning, undervisning og administrasjon i henhold til stillingstype.

Omregningsfaktorer

Fakultetet har vedtatt felles normer for uttelling på arbeidsplan for vitenskapelig ansatte.

Egne normer for bruk av arbeidsplaner ved ILS

Fakultetet har vedtatt felles normer for bruk av arbeidsplaner for vitenskapelige ansatte ved UV. I tillegg har ILS egne retningslinjer på enkelte områder.

Arbeidsplikt i vitenskapelige stillinger

Den samlede arbeidsplikten for alle vitenskapelig tilsatte i full stilling utgjør i netto arbeidstid 37,5 timer per uke, 7,5 timer per dag, eller 1695 timer per år. Se fordeling av arbeidsplikten her.

Kontakt