Arbeidsplaner og omregningsfaktorer ved ISP

Arbeidsplaner

Alle ansatte har en arbeidsplan. Denne er fordelt mellom forskning, undervisning og administrasjon i henhold til stillingstype.

Omregningsfaktorer

Fakultetet har vedtatt felles normer for uttelling på arbeidsplan for vitenskapelig ansatte.

Skjema for innmelding av fradrag fra undervisning i arbeidsplanen

Vitenskapelige ansatte kan benytte seg av dette skjemaet for å melde inn fradrag fra undervisning i arbeidsplanen. Slike fradrag godkjennes av instituttleder.

Skjema for innmelding av behov for bilagslønn

Ansatte kan benytte seg av dette skjemaet, for å melde inn behov for undervisningsoppgaver som skal gjennomføres av eksterne. Slike oppgaver godkjennes av instituttleder.