Arbeidsplikt og omregningsfaktorer ved ISP

Arbeidsplikt

Alle ansatte har en arbeidsplikt. Denne er fordelt mellom forskning, undervisning og administrasjon i henhold til stillingstype.

Omregningsfaktorer

Instituttet har vedtatt egne omregningsfaktorer som gir ulik uttelling.

Skjema for innmelding av fradrag fra undervisningsplikt

Vitenskapelige ansatte kan benytte seg av dette skjemaet, for å melde inn fradrag fra undervisningsplikt. Slike fradrag godkjennes av instituttleder.

Skjema for innmelding av behov for bilagslønn

Ansatte kan benytte seg av dette skjemaet, for å melde inn behov for undervisningsoppgaver som skal gjennomføres av eksterne. Slike oppgaver godkjennes av instituttleder.