English version of this page

Oppfølging av langvarig sykefravær

Etter 8 uker vil oppfølgingen av fraværet foregå ved jevnlig kontakt mellom deg og lederen din, fortsatt med mål om å hjelpe deg raskest mulig tilbake i arbeid. Neste møtepunkt er dialogmøte 2 som avholdes i regi av NAV etter 6 måneders sykefravær.

Utvidet legeerklæring fra 8 uker

Hvis du ikke er i arbeidsrelatert aktivitet innen åtte uker, kreves det en utvidet legeerklæring som dokumenterer at det er tungtveiende medisinske grunner som hindrer aktivitet. Din lege vil ta initiativ til dette.

Dialogmøte 2 etter 6 måneder

  • Innen 6 måneder skal NAV avholde dialogmøte 2.
  • Du som arbeidstaker skal, hvis det er medisinsk forsvarlig, delta på dette møtet sammen med sykmelder og arbeidsgiver.
  • Tema er oppfølgingsplanen og muligheter for løsninger på arbeidsplassen.
  • Ved behov kan også rehabilitering eller arbeidsrettede tiltak i regi av NAV diskuteres.
  • Les mer om gjennomføring av dialogmøte.
Publisert 27. nov. 2011 17:06 - Sist endret 24. juli 2017 15:34