English version of this page

Hvordan følges du opp som sykmeldt?

Ofte er det mulig å være helt eller delvis i arbeid på tross av sykdom hvis arbeidet blir tilrettelagt. Jo tidligere man kommer i gang, desto større er sjansen for å komme raskt tilbake til arbeid. Dette krever at alle involverte parter jobber godt sammen.