English version of this page

Sykefravær

Når du har fravær på grunn av egen eller barns sykdom, plikter du å melde fra til din nærmeste leder umiddelbart. Sett deg inn i rutiner, rettigheter og plikter som gjelder ved sykefravær.

UiO er en IA-virksomhet

Logo for inkluderende arbeidsliv

UiO har undertegnet Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv for å forebygge og redusere sykefravær.
Les hvordan UiO har implementert IA-avtalen.