English version of this page

Tilbake i arbeid

Når du kommer tilbake på jobb etter sykefravær, er det viktig at du er åpen om eventuelle behov for tilrettelegging på arbeidsplassen. Vær også oppmerksom på at du vil ha begrenset rett til lønn ved ny sykdom den første tiden du er tilbake på jobb.

Behov for tilrettlegging

  • Når du er på vei tilbake i arbeid, kan du drøfte mulige tilrettelegginger på arbeidsplassen med lederen din for å sikre en god oppstart etter sykefraværet.
  • Du kan ha særskilte behov som skal ivaretas i en overgangsperiode og som bør avklares på forhånd.
  • I slike sammenhenger vil Enhet for bedriftshelsetjenste kunne bistå med råd og veiledning.
  • Les mer om mulighetene for tilrettelegging.

Opptjening av nye sykepengerettigheter

  • Du vil opparbeide deg ny rett til lønn under sykdom når du gjenopptar arbeidet.
  • Du kan benytte egen- og sykmelding fra og med 17. dag etter at du er tilbake i arbeid.
  • Under opptjeningstiden kan du ha sykefravær innenfor 16 kalenderdager.
  • Etter 6 måneder i fullt arbeid vil du ha opparbeidet deg ny rett til lønn under sykdom i 1 år.
  • Merk: Dersom du samtidig mottar arbeidsavklaringspenger fra NAV, vil du ikke opptjene nye sykepengerettigheter eller ha sykepengerettigheter ved UiO.
Publisert 27. nov. 2011 17:07 - Sist endret 24. juli 2017 15:47