Rom til konferanser, seminarer og arrangementer

Arrangører bør reservere rom tidlig i planleggingsprosessen.

Rom en begrenset ressurs og vi kan ikke alltid garantere plass i UiOs egne lokaler de datoene du ønsker fordi undervisning alltid har førsterett på bruk av auditorier og seminarrom.

Alle som skal bruke rom ved UiO skal følge regler for bruk av UiOs lokaler.

Les om aktuelle rom:

Georg Sverdrups hus (for arrangementer på fredager)

Auditorier og tre undervisningsrom i Georg Sverdrups hus er holdt av til arrangementer hver fredag. Disse fredagene kan bestilles når som helst hele året, ved å fylle ut søknadsskjema (excel) og sende det til arrangementer@admin.uio.no.

Se i timeplanen for rom om det er en fredag ledig for deg.

Ledige dager ser slik ut:
 

Eksempel på reservasjon som fortsatt er tilgjengelig for ditt arrangement.

 Les mer om Georg Sverdrups hus.

Store møterom og representasjonslokaler

UiO har et utvalg rom som kan egne seg til flere typer arrangementer f.eks. møter, konferanser, seminarer og representasjon på vegne av Universitetet. Hvert sted har ulike regler for bruk og en egen søkerutine. Gå til egen nettside for hvert sted for mer informasjon og innsending av søknad:

Auditorier og seminarrom (undervisningsrom)

Bestilling av undervisningsrom i løpet av semesteret er mulig først når undervisningen er lagt ferdig for semesteret. Behandling av søknad om reservering av de fleste lokaler må derfor vente til etter at undervisningsplanen er lagt for det kommende semesteret. Ukene 1-2 og 24-32 er det lite ordinær undervisning og det er flere rom tilgjengelige.

Forhåndsreservering av undervisningsrom til arrangementer vil medføre at undervisning må flyttes eller kanselleres. Dette må avklares med timeplanskoordinator i god tid før undervisningen skal timeplanlegges.

  • Logg inn i TP: rombestilling for å reservere undervisningsrom når undervisningen er lagt ferdig. Ledige undervisningsrom for høstsemesteret er tilgjengelige fra uke 23 og for vårsemesteret fra uke 49
  • For å søke om undervisningsrom utenfor undervisningsperioden, send søknad til Eiendomsavdelingen
  • For spørsmål om forhåndsreservering kontakt din timeplanskoordinator for å undersøke mulighetene ved ditt eget fakultet

Møterom

Ansatte bestiller selv møterom i kalendersystemet gjenom e-postklientene Outlook, Webmail eller andre.

Disse rommene er tilgjengelige uavhengig av undervisning og kan bestilles inntil 270 dager fram i tid.

Møterom har mellom 2 og 40 plasser. Vi anbefaler at arrangører undersøker rommet i forkant og forsikrer seg om at det har tilstrekkelig antall plasser og nødvendig teknisk utstyr.

Les om bestilling av møterom i kalendersystemet.

Kantiner og vestibyler

SiOs kantiner er tilgjengelig for bruk etter kantinens ordinære åpningstid. Ta kontakt med Servicetorget i Eiendomsavdelingen for å søke om bruk av en kantine etter stengetid. For bruk av en kantine innenfor ordinær åpningstid, ta direkte kontakt med den lokale kantinen.

Vestibyler er fellesarealer som skal vær tilgjengelig for alle. Store vestibyler kan egne seg til mottagelser, stands, konferanseutstillinger, karrieredager og lignende. For å beskytte andre brukere henvises spesielt sosiale arrangementer til etter kl 16 på hverdager.

Vestibylen i Vilhelm Bjerknes' hus har en enkel scene og mulighet for flere typer arrangmenter. Ta kontakt med Reafagsbiblioteket for å undersøke hvilke muligheter som finnes her. Aktiviteter her må ikke forstyrre bibliotekets virksomhet.

Eksterne lokaler og konferansehotell

UiO har rammeavtaler for kjøp av kurs- og konferansehotelltjenester. Søk i avtalekatalogen etter avtaler.  Ved spørsmål, ta kontakt med Innkjøpsavdelingen eller innkjøper ved din enhet.

Andre aktuelle steder kan være:

Søknadsskjema

For å gjøre dine ønsker klare for andre kan det være nyttig å fylle inn detaljer i dette søknadsskjemaet (xls) som du kan sende til relevante mottakere.

Kontakt

Arrangementer UiO:Blindern

Arrangementer UiO:Sentrum

Publisert 21. des. 2016 13:00 - Sist endret 15. okt. 2018 15:08