Rutiner ved fratredelse ved MN

Ved fratredelse skal UiOs generelle rutiner ved fratredelse følges.

Ledere ved MN-fakultetet anbefales dessuten å bruke:

Felles rutiner ved MN

Rutiner ved instituttene

Følgende institutt har utfyllende rutiner og spesifikke skjema ved fratredelse: