Rutiner ved fratredelse fra SV

Når en ansatt ved SV slutter eller går av med pensjon, skal det gis beskjed til lokal IT (nettskjema).

Publisert 13. nov. 2015 10:59 - Sist endret 2. feb. 2017 09:00