Rutiner ved fratredelse fra KHM


Midlertidige arbeidsforhold

  • Leder har samtale med den ansatte minimum 1 måned før fratredelse.
  • Leder klargjør i god tid for personal om den ansattes arbeidsforhold skal forlenges.
  • Leder sørger for at lokal IT-rutine ved fratredelse blir fulgt.
  • Leder sørger for at fratredelsesskjema blir fylt ut og levert personal siste arbeidsdag.
  • Leder sørger for at nøkler og adgangskort leveres inn til EA ved Arild Holmestrand i Fredriks gate 2.

Faste arbeidsforhold

Informasjon til faste/midlertidige ansatte som skal slutte

  • Ansatte som kan få behov for lønnsslipper, skriver disse ut selv fra HR-portal før siste arbeidsdag.
  • Brukerkonto (tilganger, epost) slettes når arbeidsforholdet er over. Den ansatte må derfor i god tid sørge for å rydde i sine mapper slik at materiale som tilhører KHM er lagt i seksjonens fellesmapper, og privat materiale slettet, evt. tatt med. Ansatte som trenger hjelp med dette bør kontakte IT senest 1 uke før siste arbeidsdag.
Publisert 9. nov. 2015 15:39 - Sist endret 14. nov. 2017 14:12