Søknadskjema for arbeidsplass/kontor ved SMR

Tildeling av arbeidsplass/kontor forutsetter at dette skjemaet er fylt ut og sendt innSøknaden vurderes av personalrådgiver og innvilges av kontorsjef/direktør.

Felt med rødt stjerne (*) må alltid fylles ut.

Kontaktinformasjon: Nærmeste leder/faglig ansvarlig

Navn *

Epostadresse *

Telefonnummer

Kontaktinformasjon: Ny person

Angi så grundig som mulig den informasjon om person som tiltrer stillingen/gjest. Ved ukjent person til prosjekt skriver man "NN" i obligatoriske felter nedenfor.

Navn*

Stillingbeskrivelse *

Epostadresse*

Tidsrom for ansettelse *

F.o.m.  T.o.m. 

Tilhørighet*
Stilling * Vit. ass. Gjest Øvrige ansatte
Stillingsprosent*
Behov for kontorplass/kontorlandskapsplass* Ja Nei

Andre opplysninger

Fyll ut dette feltet hvis du har noen andre viktige opplysninger.

Hvis annet prosjekt er angitt, vennligst spesifiser her.