English version of this page

Mottak av nyansatte

Ansvaret for mottak og oppfølging av nyansatte ligger hos lokal leder. Introduksjonsperioden legger mye av grunnlaget for at den nyansatte skal kunne bli en ressurs for UiO og bør derfor gis topp prioritet.

Lokale mottaksrutiner

Disse enheter har utfyllende mottaksrutiner for nyansatte: