Jeg veileder studenter

Når det i en bachelor- eller masteroppgave skal brukes personopplysninger, helseopplysninger eller andre særlige kategorier av personopplysninger (sensitive personopplysninger), må også du som veileder være klar over at det stilles en rekke krav til slik bruk og studenten må ha tillatelse før arbeidet kan settes i gang.

Hvilket ansvar har studentveiledere for personvernet til deltakere (informanter eller respondenter) i studentforskning? 

Studentveiledere har ansvar for at personvernet til respondenter eller informanter i studentforskning på bachelor- og masternivå blir ivaretatt av studenten.

Studentveiledernes ansvar omfatter følgende oppgaver:

Ta kontakt hvis du har spørsmål.

Publisert 14. nov. 2016 12:35 - Sist endret 22. nov. 2018 09:22