Aktuelle saker

portrettbilde
Publisert 18. aug. 2020 09:49

En særdeles vellykket studiestart er gjennomført. Stor takk til ansatte, faddere og ikke minst alle nye studenter som med liv og lyst har skapt en god og ansvarlig studiestart under krevende forhold.

portettbilde
Publisert 13. aug. 2020 22:03

Utviklingen går i retning av tverrfaglig forskning i skjæringspunktet mellom teori, algoritme- og metodeutvikling basert på stor etterspørsel fra flere fagfelt. Med tungregning og avanserte modeller for helsedata deltar vi i utviklingen av persontilpasset medisin. Vår forskning og kunnskap på kunstig intelligens blir avgjørende i overgangen til en mer datadrevet økonomi. 

portrettbilde
Publisert 11. juni 2020 13:23

Et annerledes semester er snart historie. Et krevende semester er snart historie. Et ekstra lærerikt semester er snart historie. Nå retter vi blikket mot neste semester og en mulig ny normalitet.

Publisert 12. mai 2020 12:48

Fra en litt tilbaketrukket tilværelse har studier innen realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo nå en synlig og fremtredende plass i det norske utdanningslandskapet.

logo
Publisert 6. mai 2020 21:36

NORA har fått innvilget støtte fra Norges forskningsråd til å organisere nordisk kunstig intelligens ung forsker symposium. Det foreslåtte symposiet vil skape en årlig møteplass over en femårsperiode hvor unge forskere kan lære om nye ideer, metoder og teorier innen kunstig intelligens, samt bygge et profesjonelt nettverk og få kontakt med industrien.

portrettbilde
Publisert 3. apr. 2020 11:54

Vi møtes ikke, bortsett fra digitalt. Vi underviser, digitalt. Vi forsker, der vi kan forske. Vi tar ansvar og leverer resultater i hele bredden av vår virksomhet. Takk til alle for enorm innsats og stor lagånd i en rar og vanskelig tid.

Ung kvinne sitter foran pc, med en hund ved siden av seg
Publisert 30. mars 2020 21:45

Ting ble ikke som planlagt for studieoppholdet ved UNIS på Svalbard for biovitenskapstudenten Eirin Aders. Etter åtte hektiske dager endte hun opp hjemme igjen hos moren i Kvæfjord. 

Kvinne sitter bak bærbar pc, ser i kamera
Publisert 30. mars 2020 21:29

Instituttlederen for geofag, Brit Lisa Skjelkvåle, har fått øynene opp for digitale verktøy og videomøter. Ukas instituttledermøte på Zoom hadde større oppmøte enn vanlig, og hun er imponert over hvor folk har tilpasset seg den nye hverdagen. 

Ung kvinne sitter foran pc, ser i kamera
Publisert 27. mars 2020 10:14

Takket være Harry Potter og et skrivebord plassert med utsikt over Oslo, har dagene gått overraskende fort, mener Ariane Karlsen. Masterstudenten i biovitenskap forsvarte sin masteroppgave heldigitalt, hvor hun har jobbet med kartlegging av naturtyper i hovedstaden. 

Ung mann sitter foran pc, ser i kamera
Publisert 25. mars 2020 10:17

Vidar Olaisen (22) tar bachelor i matematikk med informatikk og kombinerer mors mat med oppgaveskriving i kunstig intelligens. Mest av alt gleder han seg til å møte andre folk uten å tenke på smittefare. 

Ung mann sitter foran pc, ser i kamera
Publisert 25. mars 2020 08:38

Apotekkjedene, Apotekforeningen og universitetet har jobbet sammen for å få praksisplassene til å fortsette for farmasistudentene. Møt Andreas Roswall (21) som går andreåret på masterutdanninga for farmasi. 

Kvinne sitter foran pc, ser i kamera
Publisert 20. mars 2020 09:02

- Jeg er imponert og glad over å ha så flotte kollegaer og studenter, sier Ann-Cecilie Larsen fra det som er kontor, leke- og treningsrom hjemme i  Voksenåsen i Oslo. Førsteamanuensisen fra Fysisk institutt er allerede i gang med digital undervisning med Zoom. 

mann sitter foran pc, ser i kamera
Publisert 19. mars 2020 10:17

Helge Engeseth Kleivane er rådgiver i studieseksjonen ved Det matematisk- naturvitenskaplige fakultet. Fra Ullerntoppen jobber han digitalt sammen med UiOs task force for å digitalisere undervisningen for alle studentene. 

mann sitter foran pc, ser i kamera
Publisert 17. mars 2020 11:59

Knut Martin Mørken, studiedekan ved Det matematisk- naturvitenskaplige fakultet, sitter på kontoret sitt hjemme i Tønsberg etter stengingen av Universitetet. Hans viktigste oppgave er å digitalisere fakultets undervisning for våre 6000 studenter.

student blåser såpebobler og smiler til kamera på Åpen dag 2020
Publisert 6. mars 2020 14:53

Torsdag 5. mars var det Åpen dag ved Universitetet i Oslo. Rundt 3 000 videregåendeelever kom på besøk. Over tusen av dem kom innom oss på fakultetet. Med solide bidrag fra studenter og ansatte ga vi dem gode bevis på at UiO er stedet å studere.