Kompetanseutvikling ved Det odontologiske fakultet

Som ansatt på OD har du ulike muligheter for kompetanseutvikling.

Mobilitetsalternativer 

Vitenskapelig ansatte, postdoktorer, stipendiater, teknikere og administrativt ansatte ved OD har mulighet for å reise på utvekslingsopphold. Her kan du lese mer om hvilke muligheter som finnes.

Klinisk veiledning

Kurset klinisk veiledning i odontologi er et tilbud til nye instruktørtannleger og holdes hvert år.

Kalibreringsdager ved IKO

Institutt for klinisk odontologi arrangerer hvert år i uken før oppstart av høstsemesteret kalibreringsdager for alle ansatte. Merk: Seminaret er obligatorisk for alle instruktører ved instituttet.

Kompetanseutvikling ved IOB

Institutt for oral biologi avsetter midler til kompetanseutvikling for teknisk-administrativt personale ved IOB, se retningslinjer og søknadsskjema.

Publisert 14. juli 2016 09:55 - Sist endret 8. nov. 2021 09:08