Kompetanseutvikling ved Det odontologiske fakultet

Klinisk veiledning

Kurset klinisk veiledning i odontologi er et tilbud til nye instruktørtannleger og holdes hvert år.

Kalibreringsdager ved IKO

Institutt for klinisk odontologi arrangerer hvert år i uken før oppstart av høstsemesteret kalibreringsdager for alle ansatte. Merk: Seminaret er obligatorisk for alle instruktører ved instituttet.

Kompetanseutvikling ved IOB

Institutt for oral biologi avsetter midler til kompetanseutvikling for teknisk-administrativt personale ved IOB, se retningslinjer og søknadsskjema.
 

Publisert 14. juli 2016 09:55 - Sist endret 10. okt. 2018 14:05