Internopplæring for UB-personal

Universitetsbiblioteket har skreddersydde opplæringtilbud til sine ansatte.