40-gruppe – Gammelgresk (40GRES)

Om emnegruppen

I denne emnegruppa kan du studere gammelgresk grammatikk og gammelgresk som kulturspråk. Foruten innføring i gresk og introduksjon til gresk grammatikk vektlegges tekstlesning og tekstforståelse.

Emnegruppen har flere emner hvor du kan studere litterære, filosofiske og retoriske tekster, men du kan også velge å fordype deg i grammatikk.

For å kunne kvalifisere til master i gammelgresk, må du ta emner tilsvarende 80-gruppe – Gammelgresk (80GRES)

Læringsutbytte

Når du har fullført emnegruppa, kan du

  • lese og forstå greske tekster
  • analysere greske tekster morfologisk, syntaktisk og stilistisk
  • oversette enklere tekster fra norsk til gresk
  • forstå og diskutere pensumtekstene innenfor en historisk, litteraturhistorisk og kulturell ramme

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

De resterende studiepoengene velges blant følgende emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Studier under utfasing hvor studentene har kunnet velge denne støttegruppen:

Annet

For studenter som begynte på 40-gruppen før våren 2017, kan ANT1101 – Introduksjon til klassisk filologi for kultur- og historiestudenter (nedlagt) inngå i stedet for GRE1105 – Gresk grammatikk I