80-gruppe – Filosofi (80FILOSOFI2)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gir en bred innføring i alle de viktigste hovedområdene av filosofien.

Læringsutbytte

  • Studentene skal kunne redegjøre for og diskutere grunnleggende filosofiske spørsmål slik de er formulert systematisk innenfor forskjellige filosofiske perioder fra antikken til i dag.
  • Studentene skal kunne forholde seg til originaltekster fra hele filosofihistorien.
  • Studentene skal kunne forholde seg til minst ett fremmedspråk.

Oppbygning og gjennomføring
Alle emner på 1000-nivå bør avlegges før emnene på 2000-nivå.

Kvalifisering for videre studier
Emnegruppen oppfyller kravet til faglig fordypning som forutsettes for opptak til masterprogrammet i filosofi.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske innføringsemner:

Fordypningsemner:

Minst 10 av 30 sp velges fra en kjernegruppe bestående av følgende emner:

De eventuelt resterende studiepoengene kan velges fritt blant følgende emner:

 

Du kan selv velge om du vil ta tre 2000-emner à 10 studiepoeng, eller ett 2000-emne à 10 studiepoeng samt Bacheloroppgave à 20 studiepoeng. Du kan imidlertid kun velge FIL3090 - Bacheloroppgave i filosofi dersom du er programstudent på bachelorprogrammet for filosofi og idehistorie med studieretning filosofi.

 

Bacheloroppgave i filosofi:

Dersom du er programstudent på bachelorprogrammet for filosofi og idehistorie med studieretning filosofi, anbefaler vi at du skriver bacheloroppgave som en del av 80-gruppen, men dette er ikke et krav (se emnebeskrivelsen for nærmere informasjon). Dersom du skriver bacheloroppgave innenfor et av 2000-emnene fra kjernegruppen kan de resterende 10 studiepoengene velges fritt blant samtlige filosofiemner på 2000-nivå. Hvis du derimot skriver innenfor et av emnene utenfor kjernegruppen, må de siste 10 studiepoengene velges blant emnene i kjernegruppen.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet