Emnegrupper innen humanistiske fag (nedlagte)

Viser 1–96 av 96 emnegrupper
Emnegruppe Studiepoeng
Italienskspråklig litteratur for estetikkprogrammet (80ITAL2) (80 studiepoeng) 80
Portugisiskspråklig litteratur for estetikkprogrammet (80PORL2) (80 studiepoeng) 80
Spanskspråklig litteratur for estetikkprogrammet (80SPAL2) (80 studiepoeng) 80
Tyskspråklig litteratur for estetikkprogrammet (80TYSKL2) (80 studiepoeng) 80
Allmenn litteraturvitenskap for litteraturprogrammet (80LIT) (80 studiepoeng) 80
Allmenn litteraturvitenskap med vekt på den klassiske tradisjonen (80LITANT) (80 studiepoeng) 80
Arkeologi for bachelorprogrammet i Tverrfaglige kjønnsstudier (TKS) (80ARK2) (80 studiepoeng) 80
Arkivkunnskap (80ARKIV) (80 studiepoeng) 80
Bedømmings- og beslutningsprosesser (80BEDBESL1) (80 studiepoeng) 80
Bosnisk/kroatisk/serbisk språk (80BKSS) (80 studiepoeng) 80
Buddhisme (80BUDDHIS) (80 studiepoeng) 80
Datalingvistikk (80DATALING) (80 studiepoeng) 80
Engelsk språk (for studieretningene Nord-Amerika og Storbritannia og Irland) (80ENGS3) (80 studiepoeng) 80
Engelsk språk (for studieretningenStorbritannia og Irland) (80OMR-BRIR) (80 studiepoeng) 80
Engelsk språk i Afrika sør for Sahara (80ENGS2) (80 studiepoeng) 80
Engelskspråklig litteratur (80ENGL) (80 studiepoeng) 80
Etikk (80ETIKK) (80 studiepoeng) 80
Filosofihistorie (80FILHIST) (80 studiepoeng) 80
Fordypning i middelalderens språkog litteratur (80MIDSL) (80 studiepoeng) 80
Fordypning i middelalderensarkeologi og kunsthistorie (80MIDARKKUN) (80 studiepoeng) 80
Fordypning i middelalderenskulturhistorie (80MIDKULT) (80 studiepoeng) 80
Franskspråkleg områdekunnskap (80OMR-FRA) (80 studiepoeng) 80
Franskspråklig litteratur (80FRAL) (80 studiepoeng) 80
Franskspråklig litteratur forestetikkprogrammet (80FRAL2) (80 studiepoeng) 80
Gammelgresk for antikkprogrammet (80GREANT) (80 studiepoeng) 80
Germansklingvistikk (80GERMLING) (80 studiepoeng) 80
Gresk litteratur (80GREL) (80 studiepoeng) 80
Historie (80HIS1) (80 studiepoeng) 80
Historie med 2 emner på 1000-nivå fra eldre historie (80HIS2) (80 studiepoeng) 80
Historie med 3 emner på 1000-nivå fra eldre historie (80HIS4) (80 studiepoeng) 80
Historie med 3 emner på 1000-nivå fra nyere historie (80HIS3) (80 studiepoeng) 80
Idehistorie 2 (80IDE2) (80 studiepoeng) 80
Irsk språk (80IRSKS) (80 studiepoeng) 80
Islam (80ISLAM) (80 studiepoeng) 80
Italiensk litteratur (80ITAL) (80 studiepoeng) 80
Italiensk språk (80ITAS) (80 studiepoeng) 80
Koreansk språk (80KORS) (80 studiepoeng) 80
Kulturhistorie (emnegruppen utgår fra høst 2009) (80KULTH ) (80 studiepoeng) 80
Kunsthistorie 2 (80KUN2) (80 studiepoeng) 80
Kunsthistorie 4 (80KUN4) (80 studiepoeng) 80
Latin-Amerika-studier (80LATAM) (80 studiepoeng) 80
Latin-Amerikakunnskap (80OMR-LATAM) (80 studiepoeng) 80
Latinsklitteratur (80LATL) (80 studiepoeng) 80
Lingvistikk (80LING) (80 studiepoeng) 80
Litteraturformidling (130YRKESLIT) (130 studiepoeng) 130
Logikk og kunstig intelligens (80HUMIT-INF) (80 studiepoeng) 80
Medieestetikk (80MEDIEST) (80 studiepoeng) 80
Musikkformidling (120MUSFOR) (120 studiepoeng) 120
Musikkhistorie og-estetikk (120MUSHE) (120 studiepoeng) 120
Musikkteknologi (120MUSTEK) (120 studiepoeng) 120
Musikkteori (120MUSTEO) (120 studiepoeng) 120
Musikkvitenskap (utøvende) for estetikkprogrammet 2 (80MUS2) (80 studiepoeng) 80
Nederlandsk (80NEDS) (80 studiepoeng) 80
Nederlandskspråklig litteratur (80NEDL) (80 studiepoeng) 80
Nord-Amerika-studier (90NORAM) (90 studiepoeng) 90
Nordamerikansk områdekunnskap (80OMR-NORAM) (80 studiepoeng) 80
Nordisk litteraturvitenskap (80NORL) (80 studiepoeng) 80
Nordisk, særlig norsk, litteratur (80NORL2) (80 studiepoeng) 80
Nordisk, særlig norsk, språkvitenskap (80NORS) (80 studiepoeng) 80
Norsk som andrespråk (80NOAS) (80 studiepoeng) 80
Oversettelse (90OVER) (80 studiepoeng) 80
Polsk litteratur (80POLL) (80 studiepoeng) 80
Polsk språk (80POLS) (80 studiepoeng) 80
Portugisisk i Afrika sør for Sahara (80PORS3) (80 studiepoeng) 80
Portugisisk språk (80PORS) (80 studiepoeng) 80
Portugisiskspråklig litteratur (80PORL) (80 studiepoeng) 80
Religion og politikk (80RELPOL) (80 studiepoeng) 80
Religionshistorie (80RELHIS) (80 studiepoeng) 80
Religionshistorie med vekt på antikken (80RELHISANT) (80 studiepoeng) 80
Religionshistorie medspesialisering i buddhisme (80REL-BU) (80 studiepoeng) 80
Religionshistorie medspesialisering i hinduisme (80REL-HI) (80 studiepoeng) 80
Religionshistorie medspesialisering i islam (80REL-IS) (80 studiepoeng) 80
Religionshistorie medspesialisering i jødedommen (80REL-JØ) (80 studiepoeng) 80
Religionshistorie medspesialisering i kristendommen (80REL-KRIS) (80 studiepoeng) 80
Retorikk og språklig kommunikasjon (80RETSPR) (80 studiepoeng) 80
Russisk litteratur (80RUSL) (80 studiepoeng) 80
Russisk språk (80RUSS) (80 studiepoeng) 80
Russisk språk (80RUSS2) (80 studiepoeng) 80
Russiske områdestudier (80OMR-RUS) (80 studiepoeng) 80
Sanskrit (80SANS2) (80 studiepoeng) 80
Spansk språk 2 (80SPAS2) (80 studiepoeng) 80
Spanskspråklig litteratur (80SPAL) (80 studiepoeng) 80
Språk og bevissthet (80SPRBEV) (80 studiepoeng) 80
Teatervitenskap 2 (80TEAT2) (80 studiepoeng) 80
Teatervitenskap for estetikkprogrammet (80TEAT) (80 studiepoeng) 80
Teatervitenskap med vekt på den klassiske tradisjonen (80TEAANT) (80 studiepoeng) 80
Tolking i offentlig sektor ( 140TOLK) (140 studiepoeng) 140
Tsjekkisk (100TSJ) (100 studiepoeng) 100
Tsjekkisk litteratur (80TSJL) (80 studiepoeng) 80
Tsjekkisk språk (80TSJS) (80 studiepoeng) 80
Tysk språk (80TYSKS) (80 studiepoeng) 80
Tyskspråklig litteratur (80TYSKL) (80 studiepoeng) 80
Tyskspråkligområdekunnskap (80OMR-TYSK) (80 studiepoeng) 80
Urdu språk (80URDS) (80 studiepoeng) 80
Vitenskapsfilosofi (80VITFIL) (80 studiepoeng) 80
Østasiatisklitteratur (80ØASL) (80 studiepoeng) 80