Denne emnegruppen er nedlagt

80-gruppe – Religionshistorie medspesialisering i kristendommen (80REL-KRIS)

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Velg ett av følgende emner:

Velg minst to emner:

Inntil to emner kan velges fra denne listen, der minst ett emne må være på 2000-nivå:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • HFB-REL

Annet

NB: Kun for studenter som fikk opptak høsten 2003