GEO3000 – Bacheloroppgave i geofag

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet tas som avslutning av bachelorgraden / forberedelse til masterstudier. Du skal utarbeide en selvstendig prosjektoppgave, fortrinnsvis individuelt, innenfor fagområdene som dekkes av bachelorprogrammene Geologi og geografi (bachelor) og Geofysikk og klima (bachelor). Emnet vil også gi en innføring i hva forskning er, ulike akademiske sjangre og IMRaD-modellen. 

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet vil du

 • kunne selvstendig gjennomføre et enkelt forskningsprosjekt
 • vite hva som kjennetegner akademisk skriving og en vitenskaplig tekst
 • kunne anvende enkle og mer avanserte metoder innenfor geovitenskapelige fagområder til å belyse en konkret problemstilling
 • kjenne til ulike akademiske sjangre
 • være fortrolig med god siteringspraksis og behandling av vitenskapelig litteratur
 • forstå hvordan en vitenskapelig tekst skal disponeres og skrives, spesielt IMRaD-modellen

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dette emnet er kun for studenter på programmene Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor) (videreført), Geologi og geografi (bachelor) og Geofysikk og klima (bachelor), samt studieløpene Matematikk - geografi/geofag og Geografi/geofag - matematikk på studieretning Realfag på Lektorprogrammet (LEP).

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Eller:

Prosjektarbeidet kan innbefatte felt- og laboratoriearbeid. Du må ha tatt to HMS-emner:

 • Obligatoriske emner i bachelorprogrammene i geofag.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger om akademisk skriving og forskning. Forelesningene følges opp med obligatoriske seminarer der studentene skal arbeide med egne tekster og gi og få tilbakemeldinger fra hverandre. Studentene vil også motta individuell veiledning i arbeidet med sitt forskningsprosjekt. Dette arbeidet vil ende i en obligatorisk forskningsoppgave som etter godkjenning blir grunnlag for muntlig avsluttende eksaminasjon.

Vi forbeholder oss retten til å endre undervisningsform og eksamen i semester hvor det er oppmeldt 5 eller færre studenter.

Eksamen

 • For den skriftlige prosjektoppgaven fra forskningsprosjektet settes det en karakter før avsluttende muntlig eksamen. Det vil ikke være mulig å få vite foreløpig karakter før muntlig eksamen.
 • Muntlig eksamen er relatert til prosjektoppgaven, og det settes en samlet karakter etter at den er gjennomført.
 • Prosjektoppgave og muntlig eksamen teller 100 % ved karaktersetting i emnet.
 • Begge eksamensdeler må være bestått hver for seg for å bestå emnet.

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil 3 ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Det regnes også som 1 av 3 forsøk på eksamen i dette emnet dersom du tar eksamen i ett eller flere av følgende emner:

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. jan. 2021 11:13:33

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk