Geofag og matematikk

Dette er studieløpet for deg som velger geofag som 80-gruppe og matematikk som 60-gruppe.

Du må sette deg inn i Lektorprogrammets progresjonskrav og krav for å beholde studieretten på programmet. 

 

Studieløp geofag - matematikk (fra kull 2018)  

10. semester Masterspesialisering i geofag eller naturfagenes didaktikk
9. semester Masterspesialisering i geofag eller naturfagenes didaktikk
8. semester Masterspesialisering i geofag eller naturfagenes didaktikk
7. semester PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring
6. semester GEO3000 – Bacheloroppgave i geofag PROF3025 – Ledelse av elevers læring
5. semester GEO3030 – Livets utvikling KJM1101 – Generell kjemi / utveksling MAT2500 – Geometri / utveksling
4. semester

 GEO3032 – Klimaforandringer og effekter

GEO2210 – Geomorfologi EXPHIL03 – Examen philosophicum
3. semester GEO2120 – Sedimentologi MAT1120 – Lineær algebra PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning
2. semester GEO1110 – Jordens indre og ytre prosesser STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
1. semester MAT-IN1105 – Programmering, modellering og beregninger MAT1100 – Kalkulus
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Studieløp geofag - matematikk (kull 2017)  

10. semester Masterspesialisering i geofag eller naturfagenes didaktikk
9. semester Masterspesialisering i geofag eller naturfagenes didaktikk
8. semester Masterspesialisering i geofag eller naturfagenes didaktikk
7. semester PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring
6. semester GEO3000 – Bacheloroppgave i geofag PROF3025 – Ledelse av elevers læring
5. semester GEO3000 – Bacheloroppgave i geofagGEO3000 – Bacheloroppgave i geofagGEO3030 – Livets utvikling KJM1101 – Generell kjemi / utveksling MAT2500 – Geometri / utveksling
4. semester

Til og med våren 2019: SGO1001 – Innføring i Samfunnsgeografi

Fra og med våren 2020: GEO3032 – Klimaforandringer og effekter

GEO2210 – Geomorfologi EXPHIL03 – Examen philosophicum
3. semester GEO2120 – Sedimentologi MAT1120 – Lineær algebra PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning
2. semester GEO1110 – Jordens indre og ytre prosesser STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
1. semester MAT-IN1105 – Programmering, modellering og beregninger MAT1100 – Kalkulus
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

* Fra og med høsten 2019 endrer SGO1001 – Innføring i Samfunnsgeografi undervisningssemester fra vår til høst, og inngår derfor ikke lenger i Lektorprogrammet for studenter som er i sitt 4. semester våren 2020 eller senere. Disse skal i stedet ta GEO3032 – Klimaforandringer og effekter.

Studieløp geofag - matematikk (kull 2014 - 2016)

10. semester Masterspesialisering i geofag eller naturfagenes didaktikk
9. semester Masterspesialisering i geofag eller naturfagenes didaktikk
8. semester Masterspesialisering i geofag eller naturfagenes didaktikk
7. semester PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring
6. semester GEO3340 – Prosjektoppgave i naturgeografi, geomatikk og hydrologi (videreført) PROF3025 – Ledelse av elevers læring
5. semester KJM1100 – Generell kjemi (videreført)/utveksling EXPHIL03 – Examen philosophicum/utveksling MAT2500 – Geometri/utveksling
4. semester GEG2110 – Landformdannende prosesser (videreført) SGO1001 – Innføring i Samfunnsgeografi STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering
3. semester GEF1100 – Klimasystemet (nedlagt) MAT1120 – Lineær algebra PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning
2. semester GEO1020 – Geologiske prosesser og materialer (nedlagt) MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
1. semester MAT1100 – Kalkulus MAT-INF1100L – Programmering, modellering og beregninger (videreført)
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
Publisert 1. juli 2014 10:12 - Sist endret 29. nov. 2021 09:40