Matematikk og geofag

Dette er studieløpet for deg som velger matematikk som 80-gruppe og geofag som 60-gruppe.

Du må sette deg inn i Lektorprogrammets progresjonskrav og krav for å beholde studieretten på programmet. 

 

Studieløp matematikk - geofag (fra kull 2018) 

10. semester Masterspesialisering i matematikk, mekanikk eller matematikkdidaktikk
9. semester Masterspesialisering i matematikk, mekanikk eller matematikkdidaktikk
8. semester Masterspesialisering i matematikk, mekanikk eller matematikkdidaktikk
7. semester PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring
6. semester GEO3000 – Bacheloroppgave i geofag PROF3025 – Ledelse av elevers læring
5. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum / utveksling MEK2200 – Kontinuumsmekanikk* / GEO3030 – Livets utvikling** / utveksling MAT2500 – Geometri / utveksling
4. semester GEO2210 – Geomorfologi MAT2100 – Elementær reell analyse* / GEO3032 – Klimaforandringer og effekter** STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering
3. semester GEO2300 – Geofysisk modellering / GEO2120 – Sedimentologi MAT1120 – Lineær algebra PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning
2. semester GEO1110 – Jordens indre og ytre prosesser MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
1. semester MAT-IN1105 – Programmering, modellering og beregninger MAT1100 – Kalkulus
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

*) Studenter kan velge mellom emnene MAT2100 og MEK2200 i 80-gruppen i matematikk. MAT2100 anbefales for studenter som skal ta en faglig mastergrad i matematikk, siden emnet er en forutsetning for å ta flere av mastergradsemnene i matematikk. MEK2200 er påkrevd for de som skal ta en faglig mastergrad i mekanikk. Studenter som skal ta en realfagdidaktisk mastergrad kan velge fritt mellom disse emnene. 

** Studenter skal ta enten GEO3030 eller GEO3032 som obligatorisk emne i 60-gruppen i geofag. Studenter som velger MAT2100 (4. semester) skal ta GEO3030 i 5. semester. Studenter som velger MEK2200 (5. semester) skal ta GEO3032 i 4. semester.

Studieløp matematikk - geofag (kull 2017) 

10. semester Masterspesialisering i matematikk, mekanikk eller matematikkdidaktikk
9. semester Masterspesialisering i matematikk, mekanikk eller matematikkdidaktikk
8. semester Masterspesialisering i matematikk, mekanikk eller matematikkdidaktikk
7. semester PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring
6. semester GEO3000 – Bacheloroppgave i geofag PROF3025 – Ledelse av elevers læring
5. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum / utveksling MEK2200 – Kontinuumsmekanikk* / SGO1001 – Innføring i Samfunnsgeografi (til og med høsten 2019)**  MAT2500 – Geometri / utveksling
4. semester GEO2210 – Geomorfologi MAT2100 – Elementær reell analyse* / SGO1001 – Innføring i Samfunnsgeografi** (til og med våren 2019) STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering
3. semester GEO2300 – Geofysisk modellering / GEO2120 – Sedimentologi MAT1120 – Lineær algebra PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning
2. semester GEO1110 – Jordens indre og ytre prosesser MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
1. semester MAT-IN1105 – Programmering, modellering og beregninger MAT1100 – Kalkulus
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

*) Studenter kan velge mellom emnene MAT2100 og MEK2200 i 80-gruppen i matematikk. MAT2100 anbefales for studenter som skal ta en faglig mastergrad i matematikk, siden emnet er en forutsetning for å ta flere av mastergradsemnene i matematikk. MEK2200 er påkrevd for de som skal ta en faglig mastergrad i mekanikk. Studenter som skal ta en realfagdidaktisk mastergrad kan velge fritt mellom disse emnene. 

**) SGO1001 er et obligatorisk emne i 60-gruppen i geofag. Studenter må derfor følge dette emnet i semesteret hvor de ikke følger valgfritt emne MAT2100 eller MEK2200. Fra høsten 2020 erstattes SGO1001 med GEO3030 / GEO3032 i denne studieretningen (se oppbygning for kull 2018).

Studieløp matematikk - geofag (kull 2014 - 2016)

10. semester Masterspesialisering i matematikk, mekanikk eller matematikkdidaktikk
9. semester Masterspesialisering i matematikk, mekanikk eller matematikkdidaktikk
8. semester Masterspesialisering i matematikk, mekanikk eller matematikkdidaktikk
7. semester PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring
6. semester GEO3340 – Prosjektoppgave i naturgeografi, geomatikk og hydrologi (videreført) PROF3025 – Ledelse av elevers læring
5. semester SGO1001 – Innføring i Samfunnsgeografi/utveksling MAT2500 – Geometri/utveksling EXPHIL03 – Examen philosophicum / MAT1140 – Strukturer og argumenter / MEK2200 – Kontinuumsmekanikk*/utveksling
4. semester GEG2110 – Landformdannende prosesser (videreført) STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering EXPHIL03 – Examen philosophicum / MAT2400 – Reell analyse*
3. semester GEF1100 – Klimasystemet (nedlagt) MAT1120 – Lineær algebra PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning
2. semester GEO1020 – Geologiske prosesser og materialer (nedlagt) MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
1. semester MAT1100 – Kalkulus MAT-INF1100L – Programmering, modellering og beregninger (videreført)
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

* Alle studenter skal ha Ex.phil. Studenter kan velge mellom emnene MAT2400, MAT1140 og MEK2200 (tidligere MEK3220) i 80-gruppen i matematikk. MAT2400 anbefales for studenter som skal ta en faglig mastergrad i matematikk, siden emnet er en forutsetning for å ta flere av mastergradsemnene i matematikk. MEK3220 er påkrevd for de som skal ta en faglig mastergrad i mekanikk. Studenter som skal ta en realfagdidaktisk mastergrad kan velge fritt mellom disse tre emnene.

Publisert 1. juli 2014 10:12 - Sist endret 29. nov. 2021 09:41