Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et videregående kurs i organisk kjemi. Emnet gir (sammen med KJM1110) teoretisk kunnskap om de viktigste stoffklassene i organisk kjemi m.h.p. struktur, reaktivitet og fremstilling nødvendig for de som skal fortsette med et master studium i organisk kjemi. Emnet gir også studentene gode praktiske ferdigheter innen organisk laboratoriearbeid, ved hovedvekt på organisk syntese, rensing av organiske forbindelser og strukturoppklaring. Emnet er sterkt anbefalt for alle som planlegger studier i organisk kjemi på Ms nivå, men passer også for alle som ønsker en fordypning i organisk kjemi.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

 • Kunne redegjøre for struktur, reaktivitet og syntese av de viktige stoffklassene i organisk kjemi.
 • Forstå og kunne forklare detaljerte reaksjonsmekanismer for sentrale reaksjoner i organisk kjemi inklusive perisykliske reaksjoner og kunne forutsi kjemo-, regio- og stereokjemisk selektivitet i slike reaksjoner.
 • Ha grunnleggende kunnskap om den organiske kjemien til biomolekyler.
 • Kunne planlegge og selvstendig gjennomføre moderne praktisk organisk laboratoriearbeid med hovedvekt på organisk syntese. Dette inkluderer å kunne arbeide under inert atmosfære, og å arbeide ved lave temperaturer.
 • Kunne rense forbindelser ved hjelp av flash kromatografi og kunne benytte kromatografiske teknikker (TLC, GC) til å følge et reaksjonsforløp og til å bestemme renhet på isolerte forbindelser
 • Kunne ta opp NMR og IR spektere og kunne benytte NMR, IR, MS og UV i strukturoppklaring og renhetsbestemmelse av organiske forbindelser. Kunne bestemme % ee på optisk aktive forbindelser.
 • Kunne skrive en fullstendig laboratoriejournal for organisk-kjemiske eksperimenter og utføre nødvendige sikkerhetsvurderinger i forkant av eksperimentene (SJA).

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Manuell etteranmelding: Studenter som ikke søkte plass i hovedopptaket må henvende seg til studieadministrasjonen ved Kjemisk institutt for å bli etteranmeldt til emnet.  Siden første forelesning inneholder viktig sikkerhetsinformasjon, er det viktig å få med seg første forelesing uavhengig av når etteranmeldingen starter.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

KJM1110 – Organisk kjemi I (videreført) og KJM3000 – Anvendt spektroskopi, eller tilsvarende emner. Det er også mulig å ta KJM3000 – Anvendt spektroskopi samtidig med KJM3200. Av sikkerhetsmessige grunner er dette absolutte opptakskrav som ikke kan fravikes for studenter med 120 studiepoeng eller mer.

Følgende emner må tas før første obligatorisk laboratorieundervisning i KJM3200:

 

For studenter som tar KJM3200 høsten 2015 eller senere gjelder at KJM3200 ikke kan inngå i grad før følgene emner er bestått:

Anbefalte forkunnskaper

KJM1120 – Uorganisk kjemi (videreført) og KJM1130 – Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk, eller tilsvarende emner.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KJM4200 – Organic Chemistry II (nedlagt)

Undervisning

Laboratoriekurs (120 timer), forelesninger (20 timer) og kollokvier (10 timer). Godkjent labkurs er en forutsetning for å gå opp til eksamen
Det er er obligatorisk oppmøte på første forelesning og første laboratorieøvelse. Hvis du av spesielle årsaker ikke har anledning til å møte opp, må du gi beskjed til emneansvarlig Lise-Lotte Gundersen på telefon 22 85 70 19 eller sende e-post til l.l.gundersen@kjemi.uio.no så raskt som mulig. Du vil ikke få lov til å følge emnet hvis du unnlater å møte uten dokumenterbar gyldig grunn. Fravær fra labundervisingen på grunn av sykdom må dokumenteres med legeerklæring.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Skriftlig eksamen (4 timer). Godkjent labkurs er en forutsetning for å gå opp til eksamen

Hjelpemidler

molekylbyggesett og enkel kalkulator

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter har gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)