Alle IT-tjenester (tjenestekatalog)

Viser 1–14 av 14 IT-tjenester
 • Abel berekningsklynge

 • f4 & f5transkript

 • FileSender – overføring/sending av store filer

 • Google Cloud Platform

 • Mobile løsninger til forskning

 • Nettskjema

 • NVivo

 • Personlig lagringsområde til forskere

 • Statistikk – IT-støtte til statistikk

 • Tilgang til Windows-server med programvare for kvalitativ metode

 • Tjenester for Sensitive Data (TSD)

 • UiO Programkiosk

 • Video i forskning

 • Virtual Desktop Infrastructure (VDI) på UiO