English version of this page

Rutinebeskrivelser og skjemaer for Det medisinske fakultet

Her finner du fakultetets lokale rutiner innenfor UiOs kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning.

Samarbeidsavtaler med sykehusene

Forskningsombud

MED har i samarbeid med Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF, etablert et eget Forskningsombud

 

Spør oss!

Klinmed

IMB

Helsam