English version of this page

Hvem kontakter du som ansatt ved sykefravær?

  • Melde fra om sykefravær
  • Sende sykmelding
  • Drøfte tilrettelegging og oppfølging


Din nærmeste leder

Råd og veiledning om:

  • Oppfølging av sykefravær
  • Tilrettelegging
  • Psykososiale problemstillinger

Råd og veiledning om:

  • Rett til lønn under sykdom
  • Oppfølging av langtidsfravær
  • Overgang til uførepensjon