English version of this page

Hvordan melder du fra om sykefravær?


1. Si fra til leder

 • Når du blir borte fra jobben pga egen, barns eller barnepassers sykdom, skal du samme dag sørge for at din nærmeste leder får beskjed om fraværet. Hvis du har flere arbeidsgivere, må ledere på samtlige arbeidsplasser få beskjed.
 • Gi samtidig en antydning om hvor lenge du kommer til å være borte.
 • Beskjeden kan gis pr. telefon, SMS eller e-post.
 • Vurder om du bør varsle andre som påvirkes av ditt fravær, for eksempel nære medarbeidere eller noen du skulle vært i møte med. Men husk at melding om sykdom ikke skal sendes til lister som har mange mottakere, for eksempel en hel seksjon. Nøy deg med å si at du er syk, ikke beskriv hva som feiler deg.
 • Ansatte ved Sosialantropologisk institutt skal sende en melding om fravær til bortemelding@sai.uio.no eller gi beskjed per telefon eller SMS til nærmeste leder (som sender melding om fravær til bortemelding@sai.uio.no).

2. Rapporter egenmeldt fravær

3. Lever sykmelding om påkrevd

 • Er du syk utover egenmeldingsdagene, må du levere sykmelding.
 • Sykmelding utstedes av din lege, eventuelt av andre som har rett til å skrive sykmelding som for eksempel kiropraktor eller manuellterapeut.
 • Om mulig skal du levere digital sykmelding. Dette er enklest både for deg selv og alle andre berørte parter. Dersom dette ikke er mulig, leverer du sykmelding på papir, for eksempel ved sykmelding fra sykehus, hvis du ikke har adgang til å få BankID eller annen legitimasjon på høyeste sikkerhetsnivå, eller hvis du har strengt fortrolig adresse.
  • Slik leverer du digital sykmelding:
   1. Når du har vært hos legen og blitt sykmeldt, vil du få en SMS/e-post med lenke til din digitale sykmelding.
   2. Du må logge deg på Ditt NAV > Ditt sykefravær (nav.no) med elektronisk ID og sende sykmeldingen elektronisk til arbeidsgiver/nærmeste leder umiddelbart og senest innen 14 dager.
   3. Når sykemeldingsperioden er over, får du et nytt varsel fra NAV. Da må du på nytt logge på Ditt NAV > Ditt sykefravær (nav.no) og fylle ut søknad om sykepenger før du sender denne til arbeidsgiver. I visse tilfeller mottar du mer enn én søknad, for eksempel hvis tidsrommet for sykmeldingen er lenger enn to uker. Da skal du fylle inn hver søknad og sende til arbeidsgiver fortløpende.
   4. Ved digital sykmelding blir sykefraværet registrert direkte i SAPUiO, og du selv trenger ikke å registrere det i HR-portalen. 
   5. Hvis du er gradert sykmeldt, skal du registrere arbeidstid i HR-portalen. Legg inn timer de dagene du er på jobb. Merk: Når du forsøker å lagre registreringen, vil det komme et varsel i HR- portalen om «konflikt med HR-post for hel dag». Dette varselet kan du overse: Bare gå videre og trykk Lagre-knappen igjen.
  • Slik leverer du sykmelding på papir (endret rutine på grunn av korona-situasjonen):
   1. Når du har vært hos legen og blitt sykmeldt, består den papirbaserte sykmeldingen av fire deler:
    • Del A er NAV Trygd sin original av sykmeldingen og legen sender denne direkte til NAV.
    • Del B er den sykmeldtes kopi av sykmelding og du beholder denne selv.
    • Del C er arbeidsgivers kopi av sykmeldingen.
    • Del D er krav om sykepenger.
   2. Du skal sende sykmeldingen, del C, til nærmeste leder ved UiO-adressen umiddelbart og senest innen 14 dager.
   3. Du skal sende krav om sykepenger, del D, til nærmeste leder ved UiO-adressen umiddelbart etter sykmeldingsperioden er over. Egenerklæringen i kravet må være fullstendig utfylt og signert før du leverer det til inn. Vennligst se veiledning (pdf) for korrekt utfylling. UiO vil rette kravet til NAV for refusjon av sykepenger.
   4. Registrer sykefraværet i HR-portalen på samme måten som du registrerer egenmeldt sykefravær. Under Type fravær velger du Sykmelding papir. Hvis du ikke selv har mulighet til å registrere sykefraværet i HR-portalen, kan din leder gjøre dette på dine vegne. 
   5. Blir du sykmeldt av en lege i utlandet, må du i tillegg til en sykmelding/legeerklæring levere egenerklæring for utenlandske sykmeldinger - NAV 08-09.06 (nav.no) slik at UiO kan søke refusjon av sykepenger fra NAV. Merk: Dette gjelder kun land innenfor EU/EØS. Dersom du blir syk utenfor Europa, vil du ikke har rett på lønn under sykdom, men dersom du har hatt ferie, kan du ha rett til erstatningsferie. Les mer om sykdom og ferie.
 • USIT-ansatte skal i tillegg føre sykefravær i CT, se veiledning.

Spørsmål?

Se hvem du kan kontakte.

Publisert 27. nov. 2011 17:50 - Sist endret 24. apr. 2020 10:24