English version of this page

Dine rettigheter ved langtidsfravær

Du har rett til full lønn fra UiO ved sykdom i inntil 1 år. Dette gjelder både ved delvis sykefravær og helt sykefravær. Det er full anledning til å legge inn ferie mens du er sykmeldt. Dette vil forlenge din rett til full lønn under sykdom.

Maksdato for sykepenger

  • Siste dag for utbetaling av sykepenger fra NAV kalles maksdato.
  • Du har rett til sykepenger i inntil 49 uker og 5 kalenderdager.
  • De første 16 kalenderdagene i fraværet regnes ikke med fordi dette dekkes av arbeidsgiver.
  • Maksdatoen oppgis av NAV på bakgrunn av sykepenger utbetalt i løpet av de siste 3 år.

Informasjon fra UiO

Ferieavvikling

  • Avvikling av ferie vil påvirke maksdatoen.
  • Legger du inn ferie mens du er sykmeldt, vil NAV stanse utbetaling av sykepenger og maksdatoen forskyves.
  • Er du gradert sykmeldt, skal du avvikle ferie som normalt.
  • Er du helt sykmeldt, kan du velge om du vil avvikle ferie eller eventuelt overføre uavviklet ferie til neste år.
  • Les mer om sykdom og ferie.
  • Les mer om registrering av ferie ved langtidssykmelding.
Publisert 27. nov. 2011 17:06 - Sist endret 3. apr. 2019 12:33