Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjenesten ønsker å være et lavterskeltilbud og bistår med rådgiving, veiledning og håndtering av psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer.

Arbeidsmiljøutvikling

Workshop

Beskrivelse av tjenesten

Kontakt

Kartlegging

Kontakt:

Prosesstøtte

Kontakt:

Konflikthåndtering

Bistand og rådgivning til ansatte, ledere, verneombud og arbeidsmiljøer

Kontakt

Relatert informasjon

Samtaler med personer som befinner seg i en konflikt

Beskrivelse av tjenesten

Kontakt

Relatert informasjon

Bistand med tiltak for konflikthåndtering

Kontakt

Relatert informasjon

Mobbing

Bistand til leder

Kontakt

Relatert informasjon

Bistand til ansatte

Beskrivelse av tjenesten

Kontakt

Relatert informasjon

Rådgivning overfor verneombud og tillitsvalgt

Kontakt

Relatert informasjon

Samtaler med partene

Kontakt

Relatert informasjon

Omstilling

Deltakelse i arbeidsgrupper

Kontakt

Relatert informasjon

Risikovurdering

Beskrivelse av tjenesten

Kontakt

Relatert informasjon

Rådgivning overfor ledere, ansatte og verneombud

Kontakt

Relatert informasjon

Seksuell trakassering

Råd og veiledning til ansatt

Beskrivelse av tjenesten

Kontakt

Relatert informasjon

Råd og veiledning til leder

Kontakt

Relatert informasjon

Samtaler med de involverte

Kontakt

Relatert informasjon

Stress

Bistand og rådgivning til ansatte, ledere, verneombud og arbeidsmiljøer

Kontakt

Relatert informasjon

Samtaler med ansatte

Beskrivelse av tjenesten

Kontakt

Relatert informasjon

Kurs «Stress i arbeidslivet»

Kontakt: Seniorrådgiver Kristine Mollø-Christensen

Relatert informasjon: Stress på arbeidsplassen (arbeidstilsynet.no)

Kurs "Stress for stipendiater"

Kontakt: Seniorrådgiver Kristine Mollø-Christensen

 

Ubehagelige hendelser, trusler og vold

Kurs i samarbeid med Vakt og alarmsentralen

Kontakt

Relatert informasjon

Rådgivning ledelse

Kontakt

Relatert informasjon

Samtale ansatt

Beskrivelse av tjenesten

Kontakt

Relatert informasjon

Risikovurdering

Kontakt: Seniorrådgiver Kristine Mollø-Christensen

Relatert informasjon: Vold og trusler (arbeidstilsynet.no)

 

 
Publisert 7. mai 2012 09:28 - Sist endret 7. juli 2020 15:30